ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Даниела Чонкова: Програма Хоризонт 2020 е огромна възможност за България

Даниела Чонкова, програмен координатор на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", заяви в ефира на Блумбърг тв, че програма Хоризонт 2020 много често се възприема като еквивалент или подобие на оперативните програми в България, което е и причина за неуспешно кандидатстване. Има "океан" от европейски програми и често всички се слагат под общия знаменател "европейските фондове", но всяка програма си има своята специфика - правилното насочване към най-подходящия източник на финансиране е ключът към успеха, поясни тя.

За разлика от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", където е достатъчно иновацията и ефектът от нейното внедряване да се отнася за българската фирма или българския пазар, при програма Х2020 ефектът трябва да е поне с европейско измерение, т.е. иновация на европейско или световно равнище. Чонкова прикани фирмите и научноизследователските организации да се възползват от възможностите за безплатна консултация при избора на подходящата за тях рамкова програма или покана.

Тя посъветва фирмите да се обърнат към една от следните консултантски мрежи:

- мрежата от Национални контактни лица по Х2020 или

- мрежата Enterprise Europe Network (www.enterprise-europe-network.bg, www.een.bg), където могат да бъдат ориентирани и насочени към най-подходящия източник на финансиране на тяхната иновационна разработка.

Вижте пълен запис от интервюто тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени