ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

 

ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ТАЛАНТИ

7 декември 2016 г.

София Хотел „Балкан”, зала „Средец“

Програма

 

10:30

Регистрация

 

11:00

Откриване

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Майкъл Форбс, Посланик на Република Ирландия в България

 

11:10

Приветствие

Иновативен растеж чрез таланти

Росен Плевнелиев, Президент на Република България

 

 

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината

Президентът на Република България Росен Плевнелиев връчва наградите на отличените предприятия

 

11:45

Пауза

 

12:00

Иновационна икономика

Иновации.бг 2016

Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации

 

Талантите като фактор за иновативен растеж

Милена Дамянова, Председател, Комисия по образованието и науката, 43-то Народно събрание

Проф. Николай Денков, Факултет по химия и фармация, Софийски университет

Милен Иванов, Директор, The Founders Institute за България; Oсновател на CEO Angels Club

 

Дискусия

 

Модератор: Проф. Стефан Хаджитодоров, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска академия на науките; Съветник на Председателя на БАН

 

13:00

Закриване

 
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени