ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Единадесети Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България"

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България и Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и Норвежкия финансов механизъм организират Единадесетия Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България".

Форумът ще се проведе на 8 декември 2015 г., от 11:00 ч. в София Хотел „Балкан“ (Шератон).

Основната цел на форума е да създаде отворена платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди и между български и чуждестранни организации, насочено към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

По време на форума Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев ще връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2015”.

За регистрация, моля попълнете ФОРМУЛЯРА ТУК не по-късно от 12:00 часа на 7 декември 2015 г. При участие на повече от двама представители от една организация, изчакайте за потвърждение от организаторите.

Програма на Единадесетия Национален иновационен форум

За контакт:
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
тел.: 02/ 973 3000 (вътр. 434, 437)

Предишни издания на Националния иновационен форум:
Десети Национален иновационен форум, 2014
Девети Национален иновационен форум, 2013
Осми Национален иновационен форум, 2012
Седми Национален иновационен форум, 2011
Шести Национален иновацонен форум, 2010
Пети Национален иновационен форум,2009
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Трети Национален иновационен форум, 2006
Втори Национален иновационен форум, 2005
Първи Национален иновационен форум, 2004 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени