ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Стаж към Програма "Безопасен интернет"

Фондация "Приложни изследвания и комуникации" предлага възможност за стаж на студенти, които се интересуват от предизвикателствата на децата в дигиталното общество, изграждане на умения за дигитална грамотност с цел превенция на рискове като онлайн насилие и сексуални злоупотреби, провеждане изследвания върху онлайн поведението на децата, подготовка на материали, организиране на събития за повишаване на информираността на обществото по темата, застъпничество и взаимодействие с институции.

ЗА НАС
Фондация ПИК е една от най-старите и авторитетни неправителствени организации в България. Фондацията координира от 2006 година Националния център за безопасен интернет Safenet.bg. Центърът поддържа онлайн гореща линия за докладване на незаконно и вредно за деца съдържание и поведение, консултативна линия за подкрепа при проблеми в интернет, прави анализи, провежда проучвания и организира обучения по теми, засягащи онлайн поведението на децата, техните умения и рисковете, с които се сблъскват. Фондацията е член на Европейската мрежа Insafe, на Международната асоциация INHOPE, на Европейската изследователска мрежа "EU KIDS ONLINE", на Национална мрежа за децата. Подкрепя разработването на стратегии, политики и практики за осигуряване на по-добра защита на децата онлайн.

ИЗИСКВАНИЯ
- Поне две завършени години в програма Психология, Социология, Журналистика или друга хуманитарна специалност
- Отлична препоръка от университета
- Много добро владеене на английски език
- Много добра компютърна грамотност и умения за използване на електронни източници
- Умения за създаване и оформяне на научни и популярни текстове
- Интерес в сферата на правата на децата в дигиталното общество

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
- Проучване на политики и практики в България и чужбина по темите дигитална и медийна грамотност, онлайн рискове за деца, детско и младежко участие
- Работа по аналитични доклади
- Организиране на информационни събития като конференции и обучения
- Разработване на информационни материали
- Работа с деца, учители родители и представители на институциите

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Да научите повече за онлайн правата на децата и младите хора
- Да се запознаете с проектно базираната работа
- Да развиете уменията си да боравите с източници, да търсите и анализирате информация
- Да участвате в разработването и провеждането на изследвания
- Да участвате в разработването на информационни кампании
- Да работите директно с учители, родители, деца и младежи
- Да създадете полезни професионални контакти

Ако търсите стаж в динамичен и подкрепящ екип с кауза, попълнете формата за кандидатстване не по-късно от 1 юли.

Стажът е в периода от 15 юли до 15 октомври и е неплатен. Има възможност за гъвкаво работно време.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю и тест по английски език.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Моля, кандидатствайте тук
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени