ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Профил на купувача

Публична покана, Предмет: „Осигуряване на самолетни билети икономична класа и хотелско настаняване при пътувания в чужбина на служители и външни експерти"
Проект PGI05970 „CityZen - Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values“

Срок за подаване на документи:
18.11.2019 г. - 17:00
Възложител: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

За повече информация >>


Публична покана по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки с предмет: Организиране на работна среща за изработване на сценарии за развитие на технологии за предоставянето на здравни грижи от разстояние (телемедицина) в условията на застаряващо население, в изпълнение на проект „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment” PACITA, Framework Programme Seven of the European Union, Grant Agreement Number 266649).

За повече информация >>


Публична покана по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки с предмет: Организиране на граждански дискусионен панел на тема „Публични политики за устойчиво потребление“ в рамките на проект „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment” PACITA, Framework Programme Seven of the European Union, Grant Agreement Number 266649)

За повече информация >> 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени