ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

Untitled Document


19 декември 2006 г.
Зала "Сердика", Шератон София Хотел Балкан

11:00 Регистрация

11:30 Откриване
д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Анна Янева, Зам.-министър на икономиката и енергетиката, Зам.-председател на Националния съвет по иновации

Приветствие
Кауко Ямсен, Посланик на Република Финландия в България

11:50 Иновации.бг 2007 - Възможности и предизвикателства пред българската иновационна система в Европейския съюз
Председател, проф. Стефан Хаджитодоров, Научен секретар, БАН

Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма, Център за изследване на демокрацията;
Ръководител на група Иновации.бг, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Лидия Шулева , Член на Комисията по икономическа политика, Народно събрание

Тодор Модев, Областен управител, София-град и Председател на Съвета за координация на Регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране

Любомир Дацов, Зам.-министър на финансите на Република България

Гернот Хутченрайтер, Отдел "Наука и технологична политика", Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Станимир Бързашки, Председател, Изпълнителна агенциа за насърчаване на малките и средните предприятия

проф. Камен Веселинов, Ректор, Технически университет

Томас Хокадей, Директор, ISIS Innovation Ltd, Компания за трансфер на технологии на Оксфордския унивесритет

Дискусия

12:40 Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината
Посланик Кауко Ямсен и г-н Станимир Бързашки връчват наградите на отличените предприятия

13:00 Закриване
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени