ARC FUND
Applied Research and Communications Fund Home Site Map Search Contact Us
 Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
и
Български портал за развитие


Иновационен семинар N 1

Икономиката на знанието: Нов инструмент за правене на политика


Петък, 19 март 2004 г.
Център за изследване на демокрацията,
ул. Ал. Жендов № 5, Конферентна зала10.30 Откриване
Динка Динкова, Програмен директор, Фондация ПИК

10.40 Икономиката на знанието: Измерване, общности и политика
Представяне на подхода на Световната банка
Руслан Стефанов, Старши съветник, Фондация ПИК

11.00 Икономика, управление и политика на знанието
Дискусия

12.30 Чаша вино

За повече информация:
Икономика на знанието на Българския портал за развитие 

design: nickyz.com Home | Site Map | Search | Contact Us | Privacy Policy

© 2004 ARC Fund. All Rights Reserved.